Laila Majnun

12.25
Suatu ketika sufi terkenal bernama Syekh Dinnun Al Mishri melihat anak kecil melakuan  Persekusi   melempari seorang orang gila perem...Read More